• Dan otvorenih vrata EU projekta Sign2me
  • Studijsko putovanje u Njemačku
  • Senzibilizacijska radionica za učenike „Premostimo prepreke uzrokovane oštećenjem sluha“
  • Posljedice oštećenja sluha i/ili vida na emocionalni i socijalni razvoj te obrazovna postignuća učenika
  • METODIKA RADA S UČENICIMA S OŠTEĆENJEM VIDA
  • Nastavnici uče hrvatski znakovni jezik gluhih
  • Edukacija nastavnika na temu: „Posljedice oštećenja sluha na jezik i govor“

Novosti za poslodavce